Saturday, January 24, 2009

Java : Simple Program for Unzipping a File

Just provide a zip file which to be unziped and run the code.


import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.util.Enumeration;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipFile;

public class Unziping {
  
    //Function to unzip a file, provide source zip file and destination directory where to unzip a file
    public void unzip(File zipFile,String destFolder) {
      
        System.out.println("Unzip :: "+zipFile.getPath()+" into "+destFolder);
      
        try {
            ZipFile zip = new ZipFile(zipFile);
          
            File dest = new File(destFolder);
          
            Enumeration files = zip.entries();
          
            File file;
            FileOutputStream fos;
          
            int bytes = 0;
            byte[] buffer = new byte[2156];
          
            while (files.hasMoreElements()) {
              
                ZipEntry entry = (ZipEntry)files.nextElement();
              
                InputStream eis = zip.getInputStream(entry);
                file = new File(dest.getAbsolutePath() + File.separator + entry.getName());
              
                if (entry.isDirectory()) {
                    file.mkdirs();
                    continue;
                }
                else {
                    file.getParentFile().mkdirs();
                    file.createNewFile();
                }
              
                fos = new FileOutputStream(file);
              
                while ((bytes = eis.read(buffer)) != -1) {
                    fos.write(buffer, 0, bytes);
                  }
              
                fos.close();              
            }          
          
        } catch (Exception e) {
          
            e.printStackTrace();
        }
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      
        Unziping obj = new Unziping();
      
        obj.unzip(new File("C:\\MY\\Code\\com.zip"),"C:\\MY\\Code");
    }

}

1 comment:

  1. Bạn là chủ xe và đang cần tìm hàng vận chuyển? Bạn là người cần tìm xe vận chuyển hàng? Vậy bạn hãy ghé vào sàn vận tải nội địa đây là nơi sẽ giúp bạn tìm thấy thứ bạn đang cần tìm. Hiện nay, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp vận chuyển hàng đầu hiện nay. Với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa, vận chuyển Bắc Trung Nam, vận chuyển hàng đông lạnh bắc nam,... Đến với chúng tôi bạn sẽ không cần lo lắng tìm hàng hay tìm xe để vận chuyển hàng. Hiện nay thì các tuyến vận chuyển chúng tôi đang có thể kể đến như: vận chuyển hàng đi bạc liêu, vận chuyển hàng đi vũng tàu, vận chuyển hàng đi bắc ninh, vận chuyển hàng đi bến tre,... Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

    ReplyDelete